(1)
Idham Amirulloh; Devika Hidayahtus S.; Rafi Ilham R; Ummi Mardiyah. Pemasaran Jasa Pendidikan. JPBSSB 2024, 4, 22-42.