Idham Amirulloh, Devika Hidayahtus S., Rafi Ilham R, & Ummi Mardiyah. (2024). Pemasaran Jasa Pendidikan. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, 4(2), 22–42. https://doi.org/10.37304/enggang.v4i2.13300