(1)
Embang, E. K. Pengaruh Cita Rasa Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di Mustep Indonesian Coffee Palangka Raya. j. manaj. sains dan organ. 2023, 3, 184-192.