Editorial Team

Ketua Dewan Redaksi

Alpian Meran (Jurusan Kehutanan,Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya)

https://scholar.google.com/citations?user=k9RNDq0AAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6095710

Editor Teknik

Misrita (Jurusan Kehutanan,Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=tx4x92AAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5999639

Dewan Redaksi

Silvester Benny Pratasik (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Klu3CZAAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5979368

T.A. Prayitno, M.For., Ph.D (Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XndvScwAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6008017

Suharno (Jurusan Agro Bisnis,Fakultas Pertanian,Universitas Palangka Raya)

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6730542

Heri Sujoko (Jurusan Peternakan,Fakultas Pertanian,Universitas Palangka Raya)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=9CjpF9kAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6138557

Maryani (Jurusan Perikanan,Fakultas Pertanian,Universitas Palangka Raya)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2WQazrQAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6127400

Firlianty (Jurusan Perikanan,Fakultas Pertanian,Universitas Palangka Raya)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-Q8wdEAAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5982378

Titin Apung Atikah  (Jurusan Agronomi,Fakultas Pertanian,Universitas Palangka Raya)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Hs9xAZsAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6144305

Vera Amelia (Jurusan Agronomi,Fakultas Pertanian,Universitas Palangka Raya)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uThkRwIAAAAJ

https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6103481